opc_loader

Garantievoorwaarden

De garantie heeft betrekking op constructie - en materiaal fouten die reeds bij levering aanwezig zijn.

Uitgesloten hiervan zijn schades, die door verkeerd of ondeskundig gebruik van meubelen, zoals abnormale belastingen,

aantasting door agressieve stoffen, verkeerd onderhoud, reparaties door ondeskundige, afdekken van meubelen met beschermhoezen,

decoratiemateriaal of andere attributen, onjuiste montages, alsmede beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Voor een uitvoerige beschrijving van de garantievoorwaarden.