Garantie


Hoe zit het met garantie?
Wanneer je een bestelling plaatst bij Moodadventures mag je ervan uit dat het product in goede staat verkeert en bij normaal gebruik naar behoren functioneert.
Moodadventures hanteert een garantietermijn van 1 jaar voor de door haar aangeboden extra garantie, welke ingaat op de datum van aankoop.
Garantie bij Moodadventures:
• je krijgt garantie op het door jou bestelde product van 1 jaar;
• het betreffende product is aangeschaft bij Moodadventures;
• de garantie gaat in vanaf de datum van aankoop;
• afhankelijk van het artikel heb je het recht op vervanging(mits voorradig), kosteloze reparatie of terugbetaling;
• retourkosten van het betreffende product neemt Moodadventures voor haar rekening;
• deze garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die je als consument al hebt. De wettelijke garantie houdt in dat het product datgene is en doet wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.
Wanneer garantie NIET van toepassing is:
• de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd;
• er aanpassingen aan het product zijn gedaan;
• schade aan het product is ontstaan door onjuist gebruik, opzet of nalatig onderhoud;
• wij verzoeken je om gebreken of defecten zo snel mogelijk na ontdekking van het gebrek bij ons te melden).